Wednesday, December 2, 2015

Chú thích: chương I. − Nuit perdue / Đêm lãng phí


(1) đẹp như man mác Vu Sơn: nguyên văn "belle comme le jour". Thời Chiến Quốc, hai vua Sở Hoài Vương và Tương Vương đều đi chơi Cao Đường, nằm mộng thấy thần nữ ở Vu Sơn đến cùng chăn gối (Tống Ngọc , Thần nữ phú , Tự ).
(2) những Nữ Thần Eirênê: dịch từ Heures divines (en grec ancien Ὧραι / Hôrai, « saisons », en latin Horae) trong thần thoại Hi Lạp, Eiréné (en grec ancien Εἰρήνη / Eirếnê), là một trong những nữ thần có phận sự phân chia thời gian mỗi ngày từ rạng đông cho tới khi đêm xuống.
(3) Herculanum: thành thị Ý Đại Lợi cổ, vào năm 79, bị núi Vésuve phun lửa bao phủ. 
(20) Hội Đố Lá Lục Tỉnh: nguyên văn "Fête du Bouquet provincial". Truyện Kiều: May thay giải cấu tương phùng, Gặp tuần đố lá thỏa lòng tìm hoa.
(23) ôn hinh: chữ Hán , nghĩa là "hương thơm ấm áp". Tùy viên thi thoại : Hô đồng thiêm trữ lô trung hỏa, Ngọ hậu ôn hinh bạc mộ lương , (Ngẫu thành ) (Gọi tiểu đồng cho thêm củi vào trong lò sưởi, Để tỏa hương thơm ấm áp khi chiều tối trời trở lạnh). 
(28) ca nhi, ca sĩ, những cô đào mang linh hồn ca sĩ, ca nhi đào hát: dịch từ chữ Pháp "actrice", "actrices". Truyện Kiều: Ðạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi. Nổi danh tài sắc một thì... 
No comments:

Post a Comment