Friday, December 4, 2015

Chú thích: chương II. − Adrienne
(2) những cây bồ đề, và du thụ, và dẻ gai: nguyên văn "d'ormes et de tilleuls". Orme (Hán "du thụ" , lat. Ulmus), tilleul (Hán "đoạn thụ" , lat. Tiliaceae); "dẻ gai" không có trong nguyên văn. Ghi chú: Theo Pháp Việt tự điển của Đào Duy Anh: tilleul: cây bồ đề; orme: cây du (du thụ). 
(7) Béatrice: nhân vật nữ trong vở Divina commedia của Dante (1265-1321). 
Dante và Beatrice gặp nhau lần thứ hai 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Portinari


(9) chiên âm: (Hán ) nguyên văn "trilles chevrotants": điệu nhạc, âm thanh run run (nghe như tiếng dê kêu be be). No comments:

Post a Comment