Friday, December 11, 2015

Chú thích: chương XII. − Le père Dodu / Cha Dodu


(12) những chiếc xe bò hai bánh: nguyên văn tiếng Pháp "coucous". Theo Pháp Việt tự điển của Đào Duy Anh, "coucou" có nhiều nghĩa: 1. Chim tu hú. 2. Đồng hồ có con chim cứ đến giờ thì gáy. 3. Một thứ xe xưa có hai bánh. 4. Máy xe lửa dùng ở ga để dồn toa. Trong truyện "Sylvie" ở đây, "coucous" dịch theo nghĩa thứ hai hợp cảnh hơn. Trên Internet (*), có bản tiếng Anh dịch "coucous" là "cuckoo clocks". Xem thêm "coucou" (9): chương III. − Résolution / Quyết định.
(*) Nineteenth-Century French Short Stories (Dual-Language). 
(15) du lãm: (Hán ) (se) promener. No comments:

Post a Comment