Saturday, December 5, 2015

Chú thích: chương IV. − Un voyage à Cythère / Du lịch về Cythère


(2) dưới bóng bạch dương: nguyên văn "ombragée de peupliers et de tilleuls". Peuplier (lat. Populus) là cây "chi dương" (Hán ), tilleul (lat. Tiliaceae) là cây "đoạn" (Hán ).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuplier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tilia

(8) Watteau: họa sĩ Antoine Watteau (1684-1721).
https://fr.wikipedia.org/wiki/ Voyage à CythèreNo comments:

Post a Comment