Saturday, December 5, 2015

Chú thích: chương V. − Le village / Khu làng(7) tường vi: (Hán ) nguyên văn tiếng Pháp "rose".
tường vi 薔薇
mao lương 毛茛 bouton d'or
(11) mao lương: (Hán lat. Ranunculus) boutons d'or.
(13) nhạn lai hồng: (Hán , lat. Amaranthaceae) Bùi Giáng dịch như vậy từ nguyên văn tiếng Pháp "pervenche" (lat. Vinca) — cũng như trong Pháp Việt tự điển của Đào Duy Anh. Nhưng hai hoa này ("nhạn lai hồng" và "pervenche") không phải là cùng một loài. 
nhạn lai hồng
pervenche

(20) cụm cây phiêu bồng: nguyên văn tiếng Pháp "touffes de bruyères". Pháp Việt tự điển của Đào Duy Anh dịch "bruyère" là cây "thạch thảo" (Hán ). Xem thêm: "Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo..."
Bùi Giáng dịch thơ Apollinaire
bruyèresNo comments:

Post a Comment