Monday, December 7, 2015

Chú thích: chương VII. − Châalis


(19) ... hà thanh một thuở ... đạm tiên ... ai nào gọi ai: Hà Thanh (1937-2014): ca sĩ Việt Nam; Đạm Tiên: xem Truyện Kiều: Ðạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi. Nổi danh tài sắc một thì, Xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến anh. Ghi chú: xem thêm chú thích (3) ... yểu điệu hà thanh ... : chương VI. − Othys.


 Hà Thanh - Chiều Mưa Biên Giới
No comments:

Post a Comment