Wednesday, December 9, 2015

Chú thích: chương VIII. − Le bal de Loisy / Cuộc khiêu vũ tại Loisy


(1) cây bồ đề: dịch chữ Pháp "tilleuls": xem chú thích (2) chương II. − Adrienne.
(2) chiên âm: dịch chữ Pháp "trilles": xem chú thích (9) chương II. − Adrienne.
(4) hoa sen: dịch chữ Pháp "nénuphars": thường gọi là hoa súng.
nénuphars

(5) hoa cúc trắng: dịch chữ Pháp "pâquerettes".
(6) lượm lúa: dịch chữ Pháp "javelles".
(7) những đống rơm khô, và những đống rạ: dịch chữ Pháp "meules de foin".
meules de foin


No comments:

Post a Comment